vxFloatLogo rose flower software download

Phần mềm này cho phép hiển thị hình ảnh một bông hoa hồng hoặc ảnh chân dung của cá nhân, luôn luôn nổi trên màn hình, nhằm mục đích tạo ra sự độc đáo và khuếch trương hình ảnh của cá nhân khi chia sẻ màn hình trong các buổi họp qua mạng (This software can display the your favorite rose flower image or your personal portrait photo, which are always on top of all other windows, to create something unique as well as to promote the your personal brand when sharing the screen in online meetings/trainings)

Ảnh minh họa phần mềm này như dưới đây (The illustration of the software is like below)

Bấm vào đây để download (Click here to download it).

Tương tự, nếu bạn muốn hiển thị logo luôn nổi cho công ty, hãy bấm vào đây (Similarly if you want to display your company logo which is always on top, please click here.