Phần mềm miễn phí hiển thị logo Công ty luôn nổi

vxFloatLogo Watermark software download

Phần mềm miễn phí này cho phép hiển thị logo và watermark của công ty, luôn luôn nổi trên màn hình, nhằm mục đích khuếch trương hình ảnh của công ty khi chia sẻ màn hình trong các buổi họp qua mạng (This software can display the company logo and watermark, which are always on top of all other windows, to promote the company brand when sharing the screen in online meetings/trainings).

Ảnh minh họa phần mềm này như dưới đây (The illustration of the software is like below)

Bấm vào đây để download (Click here to download it).

Tương tự, nếu bạn muốn hiển thị ảnh luôn nổi cho cá nhân, hãy bấm vào đây (Similarly if you want to display your personal photo which is always on top, please click here.