Phần mềm miễn phí download một YouTube video thành file MP4, MP3 và phụ đề

Bạn muốn download một YouTube video về máy tính thành file MP4 để không phải xem quảng cáo? Bạn muốn download YouTube video kèm phụ đề để học ngoại ngữ? Hay download thành file MP3 để copy vào điện thoại hoặc USB dùng cho loa kéo? Hãy dùng phần mềm miễn phí “VX YouTube Downloader One” theo hướng dẫn ở dưới đây!

Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng (12 phút)

Trước hết bạn hãy download phần mềm này (kích thước khá nhỏ, chỉ 1.5 MB).

Giải nén file download, sao đó bấm vào file có tên “vxYouTubeDownloaderOne” có biểu tượng màu vàng để chạy.

Nhập link của YouTube video rồi bấm nút “Lấy thông tin video” để xem thông tin về video này

Thông tin về video bao gồm: tên video, tác giả, tên kênh YouTube, độ dài (giờ:phút), số lượt xem (view count), mô tả (description)… Các phụ đề (subtitle hoặc closed caption) đi kèm video (nếu có) cũng được hiển thị trong danh sách. Chọn các phụ đề bạn mong muốn sẽ download kèm video.

Bấm nút MP4 để download video thành file MP4 kèm phụ đề. Bấm nút MP3 để download thành file âm thanh MP3 nghe trên điện thoại hoặc loa kéo.

Các file video MP4 và âm thanh MP3 sau khi được download về sẽ được đặt vào trong thư mục Downloads của máy tính.

Để xem video có phụ đề, hãy bấm vào nút chọn phụ đề (có thể nằm ở phần dưới) của chương trình phát video trên Windows, rồi chọn phụ đề theo ngôn ngữ mong muốn.

Khi xem video, có thể phụ đề được hiển thị trên nền xám, đôi lúc có thể khó nhìn.

Để dễ nhìn phụ đề hơn, chúng ta có thể cấu hình phụ đề dùng màu nền là màu xanh để dễ xem hơn.

Bấm nút Start trên Windows, gõ cụm từ caption để mở phần cấu hình phụ đề.

Sau khi chuyển sang dùng màu nền là màu xanh, phụ đề đã dễ nhìn hơn hơn rất nhiều.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ thêm về phần mềm này.

.

.

.