Phần mềm miễn phí chỉnh sửa file PDF (PDF Editor) và nối nhiều file PDF (PDF Merge)

Bạn cần phần mềm miễn phí có thể chỉnh sửa file PDF với các thao tác cơ bản như: quay trang 90 độ, xóa trang, đảo vị trí các trang, trích xuất một trang, chia tách làm 2 file PDF, cũng như nối nhiều file PDF lại với nhau? Đã có phần mềm miễn phí “VX PDF Editor Free”!

Video hướng dẫn download và sử dụng phần mềm (15 phút)

Địa chỉ download như dưới đây:

Các file PDF để thử nghiệm Edit và Merge khi cần

Phương án download phần mềm và chạy luôn (không cần cài đặt)

Phương án download phần mềm và cài đặt trước khi dùng

Ảnh minh họa màn hình giao diện chính với 2 chức năng PDF Edit (chỉnh sửa) và PDF Merge (nối file):

Màn hình PDF Edit ở khi các trang hiển thị ở dạng thu nhỏ: bấm chuột phải để hiện menu các thao tác:

Màn hình PDF Edit khi double click (bấm đúp) một trang để hiển trị trang đó ở trạng thái phóng to. Khi đó thực hiện các thao tác chuyển trang và chỉnh sửa bằng bàn phím.

Màn hình PDF Merge (nối nhiều file PDF lại với nhau)

Lưu ý: Nếu khi merge mà có màn hình lỗi với dòng chữ “PdfReader not opened with owner password”, thì nguyên nhân có thể là file PDF có chữ ký số. Khi đó giải pháp tạm thời là mở file đó (ví dụ trong Adobe PDF Reader”, chọn lệnh Print, chọn máy in là “Microsoft Print to PDF”, mục đích là để tạo file PDF có cùng nội dung nhưng phần chữ ký số được chuyển thành ảnh. Sau đó tiến hành merge với file PDF mới này. Lỗi này sẽ được khắc phục trong version sau của phần mềm.

Quý khách cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây https://vxtgroup.com/contact