Gửi thông tin từ Zalo OA Chatbot vào phần mềm quản lý sức khỏe DHIS2

Zalo là phần mềm chat rất phổ biến, còn DHIS2 là phần mềm mã nguồn mở miễn phí, chuyên về quản lý sức khỏe, đang được sử dụng trên 100 quốc gia trên thế giới.

Với DHIS2, chúng ta có thể nhập các sự kiện liên quan tới sức khỏe cộng đồng, ví dụ cho phép cán bộ y tế báo cáo các ca bệnh xảy ra tại địa phương.

Hiển nhiên là trước khi có thể nhập thông tin vào bất kỳ phần mềm quản lý nào, cán bộ y tế cũng phải login bằng username và password đã được cấp. Trong một số trường hợp, việc ghi nhớ username và password cũng có thể là một việc không dễ dàng với cán bộ y tế tại thực địa, rồi sau khi login xong thì thao tác tiếp theo là gì, cũng là một trở ngại không nhỏ, đặc biệt là khi mà việc sử dụng phần mềm quản lý là không thường xuyên.

Các tổ chức dịch vụ y tế có thể sử dụng Zalo để cho phép cán bộ y tế chat trực tiếp với phần mềm DHIS2, thông qua danh sách các câu hỏi và câu trả lời đã quen thuộc với họ.

Tính năng hỏi đáp tự động qua Zalo chat được thực hiện bằng công cụ Zalo chatbot. Tổ chức dịch vụ y tế cần đăng ký Zalo OA (Zalo Official Account) để dùng tính năng Zalo chatbot này, cũng như xây dựng một phần mềm kết nối trên web để tự động nhập các câu hỏi/câu trả lời từ Zalo chatbot vào trong phần mềm DHIS2.

Video minh họa việc sử dụng Zalo chatbot và phần mềm quản lý sức khỏe DHIS2 (4 phút)

Dưới đây là ảnh minh họa một màn hình demo quản lý ca bệnh trong DHIS2, với các thông tin căn bản là “Tên bệnh – Disease name”, “Tên bệnh nhân – Full name”, “Giới tính – Gender”, và “Tuổi bệnh nhân – Age”. Hiện tại mới chỉ có 1 dòng báo cáo ca bệnh.

Cán bộ y tế có thể nhập thêm các báo cáo ca bệnh bằng màn hình này. Hiển nhiên là phải login bằng username và password đã được cung cấp.

Tuy nhiên khi đi thực địa, cán bộ y tế có thể chỉ cầm theo smartphone mà không cầm theo máy laptop, vì vậy việc nhâp các ca bệnh bằng màn hình trên đây có thể sẽ không thuận tiện. Màn hình nhập thông tin này cũng có thể hơi phức tạp với một số cán bộ y tế.

Thay vào đó, để nhập tiếp các báo cáo ca bệnh, cán bộ y tế có thể sử dụng Zalo chatbot một cách nhanh chóng và tiện lợi trên smartphone.

Để mở chatbot, cán bộ y tế nhập “Công ty Vạn Xuân” vào mục tìm kiếm ở phần trên cùng của màn hình Zalo. Cách thứ hai là dùng Zalo quét mã QR dưới đây. Sau khi tìm được chatbot của “Công ty Vạn Xuân”, bấm nút “Nhắn tin” để bắt đầu chat với Zalo chatbot.

Để bắt đầu, gõ cụm từ “Báo cáo” hoặc “bao cao”. Hệ thống Zalo chatbot nhận diện được cụm từ này, và hiểu rằng cán bộ y tế muốn báo cáo một ca bệnh trong cộng đồng. Khi đó Zalo chatbot sẽ đưa ra 4 câu hỏi, tiếp nhận 4 câu trả lời từ cán bộ y tế, sau đó tự động nhập vào phần mềm quản lý sức khỏe DHIS2.

Bây giờ cán bộ quản lý chuyên trách của phần mềm DHIS2 sẽ nhìn thấy được dữ liệu báo cáo các ca bệnh mới, do các cán bộ y tế tại thực địa nhập qua Zalo chatbot.

Quý khách cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi.