Xử lý lỗi file hình tải từ Zalo về máy tính không mở được

Nhiều trường hợp các file ảnh nhận được qua Zalo, sau khi lưu xuống ổ cứng máy tính, mặc dù nhìn trực tiếp trên File Explorer của Windows thì vẫn thấy sơ qua được nội dung, nhưng mở ra thì không xem được vì gặp lỗi “not enough memory”.

Công cụ đơn giản “VX Zalo Image Fix tool” cho phép xử lý lỗi này một cách dễ dàng.

Video minh họa cách sử dụng công cụ để sửa lỗi cùng một lúc nhiều file ảnh gặp lỗi này (thời gian xem: 01 phút)