Phần mềm miễn phí download và chuyển đổi YouTube thành file MP3

Lưu ý: chúng tôi đã ra phiên bản mới hơn của phần mềm. Bạn hãy xem bài viết sau để biết thêm chi tiết: Phần mềm miễn phí download một YouTube video thành file MP4, MP3 và phụ đề

Bạn muốn download các bài hát hoặc bài học ngoại ngữ trên YouTube về thành file MP3 để nghe trên điện thoại? Hãy dùng phần mềm miễn phí download và chuyển đổi YouTube thành file MP3!

Video hướng dẫn (2 phút)

Trước hết bạn hãy download phần mềm này (kích thước 44 MB).

Giải nén file download, sao đó bấm vào file có tên “vxYouTube-MP3-Downloader” để chạy.

Ở góc dưới bên phải màn hình có thể sẽ xuất hiện thông báo nền màu đen trong vòng 10 giây: hệ thống Windows đang quét và kiểm tra xem file vừa download có an toàn hay không.

Nếu xuất hiện màn hình thông báo như dưới đây, chọn “More info” rồi chọn “Run anyway”.
Lưu ý: chỉ làm như vậy khi bạn biết rõ nguồn gốc của bộ cài đặt.

Copy và paste YouTube link cần download, rồi bấm nút “Download MP3”

Sau khi phần mềm download xong, hãy mở thư mục Downloads trên máy tính để thấy được file MP3 vừa download

Quý khách cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây https://vxtgroup.com/contact