Phần mềm miễn phí download YouTube và phụ đề để học ngoại ngữ

Lưu ý: chúng tôi đã ra phiên bản mới hơn của phần mềm. Bạn hãy xem bài viết sau để biết thêm chi tiết: Phần mềm miễn phí download một YouTube video thành file MP4, MP3 và phụ đề

Bạn muốn download các bài học ngoại ngữ trên YouTube kèm theo phụ đề? Hãy dùng phần mềm miễn phí theo hướng dẫn ở dưới đây!

Video hướng dẫn (dài 7 phút)

Trước hết bạn hãy download phần mềm này (kích thước 44 MB).

Giải nén file download, sao đó bấm vào file có tên “vxYouTube-Subtitle-Downloader” để chạy.

Ở góc dưới bên phải màn hình có thể sẽ xuất hiện thông báo nền màu đen trong vòng 10 giây: hệ thống Windows đang quét và kiểm tra xem file vừa download có an toàn hay không.

Nếu xuất hiện màn hình thông báo như dưới đây, chọn “More info” rồi chọn “Run anyway”.
Lưu ý: chỉ làm như vậy khi bạn biết rõ nguồn gốc của bộ cài đặt.

Trên màn hình của phần mềm, hãy nhập link của video YouTube mà bạn muốn download, rồi bấm nút “Download MP4” để thực hiện download video. File download sẽ được lưu vào folder “Downloads” của máy tính.

Nếu muốn download cả phụ đề thì sau khi nhập xong link của YouTube video, hãy bấm nút “Lấy thông tin về phụ đề”

rồi chọn phụ đề mong muốn từ danh sách.

File video MP4 và phụ để được download như hình dưới

Có thể chuyển qua lại giữa các phụ đề trong khi xem bằng phần mềm Media Player có sẵn trên Windows 10

Để thay đổi màu nền của phụ đề, hãy sử dụng mục “Closed caption” trong “Start / Settings” của Windows 10.

Với Windows 11 thì bạn vào mục “Start / Settings”, gõ cụm từ “Caption style” vào ô tìm kiếm bên trái, chọn một kiểu hiển thị phụ đề nào đó ví dụ “Yellow on blue” (chữ vàng trên nền xanh) ở góc bên phải.

Quý khách cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây https://vxtgroup.com/contact