Phần mềm miễn phí chuyển đổi khuôn dạng ảnh (Image Converter)

Các file ảnh (có đuôi HEIC) chụp bằng điện thoại iPhone có thể không xem được trên máy tính chạy Windows. Phần mềm công cụ này cho phép chuyển đổi các file ảnh này thành khuôn dạng JPG phổ thông để xem trên Windows một cách dễ dàng.

Hướng dẫn cài đặt

Download bộ cài đặt, sau đó giải nén

Chạy file setup.exe để thực hiện cài đặt (không cần có quyền admin). Ở góc dưới bên phải màn hình có thể sẽ xuất hiện thông báo nền màu đen: hệ thống Windows đang quét và kiểm tra xem file setup.exe có an toàn hay không.

Nếu xuất hiện màn hình thông báo như dưới đây, chọn “More info” rồi chọn “Run anyway”.
Lưu ý: chỉ làm như vậy khi bạn biết rõ nguồn gốc của bộ cài đặt.

Sau khi cài xong, phần mềm sẽ tự động chạy.

Sau này khi cần chạy lại, có thể bấm biểu tượng của phần mềm này trên màn hình desktop hoặc từ trong Start menu (cuộn menu xuống dưới cho tới khi nhìn thấy folder “Van Xuan”)

(Hoặc nếu không muốn cài đặt, có thể download tại đây, giải nén và chạy luôn)