Software

Phần mềm miễn phí download YouTube video & playlist

Xem YouTube bị chậm? Thường bị chèn quảng cáo? Hãy download các video hoặc playlist (ví dụ phim bộ) ưa thích về máy tính bằng phần mềm miễn phí VX YouTube Downloader tại đây.

Phần mềm miễn phí chỉnh sửa file PDF: VX PDF Editor Free

Quay trang 90 độ, xóa trang, đảo vị trí các trang, trích xuất một trang, chia tách làm 2 file PDF, cũng như nối nhiều file PDF lại với nhau.

Công cụ sửa lỗi file ảnh download từ Zalo

Coming soon.

Phần mềm hạn chế thời gian truy nhập Facebook và YouTube theo khung giờ

Phần mềm này cho phép đặt các khung giờ (30 phút một), trong các khung giờ đó được phép truy nhập Facebook và YouTube trên máy tính chạy Windows. Mục đích là để khóa trẻ em không cho truy nhập quá nhiều vào các trang này.

Download tại đây sau đó cần extract file zip và chạy install.bat.

Phần mềm hiển thị hình ảnh bông hoa hồng hoặc ảnh chân dung

Phần mềm này cho phép hiển thị một bông hoa hồng hoặc ảnh chân dung của cá nhân, luôn luôn nổi lên trên, không bị che khuất bởi các cửa sổ khác (always on top), giúp bạn tạo ra một cái gì đó độc đáo trên màn hình, cũng như khuếch trương hình ảnh của mình thông qua màn hình được chia sẻ khi tổ chức hội thảo và đào tạo online từ xa qua mạng Internet.

Dowwnload tại đây.

Phần mềm hiển thị logo của doanh nghiệp khi chia sẻ màn hình hội thảo hoặc đào tạo online.

Phần mềm này cho phép hiển thị logo của doanh nghiệp, luôn luôn nổi lên trên, không bị che khuất bởi các cửa sổ khác (always on top), giúp doanh nghiệp khuếch trương hình ảnh của mình thông qua màn hình được chia sẻ khi tổ chức hội thảo và đào tạo online từ xa qua mạng Internet.

Download tại đây.