Công cụ thống kê thông tin phần cứng/phần mềm trên các máy tính
Computer hardware/software inventory tool
    

0. Bước chuẩn bị (tùy chọn, và nên thực hiện)

Bấm Start, gõ cụm từ "computer name", rồi bấm phím Enter. Tên của computer nằm ở mục "Device name".

Nếu thấy tên computer quá chung chung (ví dụ: ADMIN, ADMINISTRATOR, ...), dễ gây nhầm lẫn với các computer khác có cùng tên, nên đổi tên computer (bấm vào nút "Rename this PC").

Để tiện cho việc nhận biết thông tin thu thập được là thuộc về máy tính của ai, phòng ban nào... chúng ta có thể cuộn xuống dưới và bấm vào "Advanced system settings", tiếp theo bấm vào "Computer Name" rồi trong mục "Computer description", nhập vào một thông tin mô tả cho computer này, ví dụ "Bill Smith, Finance dept".

1. Download công cụ lspush.exe (1.5 MB). Kiểm tra chữ ký số của file này nếu thấy cần thiết.

2. Chạy công cụ lspush.exe (trên từng máy tính, không cần quyền admin), chờ công cụ này chạy xong (khoảng 1 - 2 phút).
File kết quả được sinh ra (với kích thước chỉ khoảng 50 KB) với tên file có dạng WORKGROUP-DESKTOP-TGS8T5.ls.txt, trong đó DESKTOP-TGS8T5 chính là tên Computer. Kết quả này là khác nhau trên các máy tính khác nhau.

3. File kết quả sẽ được tự động đặt vào một email mới trên Outlook (dưới dạng một attachment). Nếu bạn không dùng Outlook để gửi và nhận email, mà dùng Gmail hoặc Zalo để gửi, thì có thể tìm file kết quả bằng việc bấm tổ hợp phím W+R, nhập vào %LocalAppData%\Temp\lspush rồi bấm "Enter".

Lưu ý 1: File kết quả (có đuôi .ls.txt) được mã hóa, nên không thể xem được nội dung.
Trên máy tính của bạn, tên file kết quả có thể là "WORKGROUP-DESKTOP-TGS8T5.ls.txt" (có .txt ở cuối cùng) hoặc chỉ là "WORKGROUP-DESKTOP-TGS8T5.ls" (không có .txt ở cuối), đều không ảnh hưởng.

Lưu ý 2: Để tránh nhầm lẫn và dễ theo dõi, nên đổi tên file kết quả, bổ sung thêm thông tin tên người dùng và phòng ban vào phía trước của tên file (không bổ sung vào phía sau)

Ví dụ tên file kết quả là "WORKGROUP-DESKTOP-TGS8T5.ls.txt" chẳng hạn, nhìn tên file như thế này thì rất khó biết được file này là từ máy tính nào.
Vì vậy nên đổi tên file thành "NgocLan-HanhChinh-WORKGROUP-DESKTOP-TGS8T5.ls.txt", nghĩa là file này lấy từ máy tính của người dùng tên là NgocLan thuộc phòng HanhChinh.

4. Để đưa ra báo cáo tổng hợp cho tất cả các máy tính, email file kết quả này tới que.nguyen@vxtgroup.com

.

Dưới đây là một dạng báo cáo minh họa của các máy tính trong hệ thống. Dựa trên các file kết quả, còn có thể tạo ra nhiều dạng báo cáo hữu ích khác.