Các dòng sản phẩm Microsoft 365 Business

Microsoft 365 Business được tối ưu cho các doanh nghiệp có quy mô từ 300 users trở xuống với các dòng sản phẩm sau đây.

Nguồn: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products?tab=2&market=vn